Βρέθηκαν 2 σύνολα δεδομένων

  • Καταφύγια Άγριας Ζωής (e-per.gr)

    Περιέχονται τα όρια των Καταφύγιων Άγριας Ζωής της Ελλάδας και λοιπές πληροφορίες για αυτά όπως ο αριθμός ΦΕΚ της απόφασης αναγνώρισης τους ως τέτοια.
  • Καταφύγια Άγριας Ζωής

    Περιλαμβάνονται τα Καταφύγια άγριας ζωής τα οποία έχουν θεσμοθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και οριοθετήθηκαν με τα στοιχεία των Δασικών Υπηρεσιών.