Βρέθηκε 1 σύνολο δεδομένων

  • Όρια Δήμων (Καλλικράτης)

    Περιέχονται τα όρια των Δήμων της χώρας, σύμφωνα με το πρόγραμμα Καλλικράτης. Το παρόν αρχείο αποτελεί διορθωμένη εκδοχή (έκδοση v1.1) της από 28/06/2010 αναρτημένης έκδοσης v1.0.