Βρέθηκε 1 σύνολο δεδομένων

  • Δασικές Υπηρεσίες

    Περιλαμβάνει τα όρια ευθύνης των δασικών υπηρεσιών της Ελλάδας και λοιπές πληροφορίες όπως σχετική Δ/νσεις Δασών και Διοικητική Περιφέρεια και στοιχεία επικοινωνίας.