Βρέθηκαν 2 σύνολα δεδομένων

  • Corine 2000

    Κάλυψη γης για την Ελλάδα και το έτος 2000, σύμφωνα με τα παραδοτέα του προγράμματος CORINE της Ευρωπαικής Ένωσης
  • Χρήσεις Γης (1991)

    Κατανομή της έκτασης της χώρας κατά γεωγραφικό διαμέρισμα, νομό, επαρχία, δήμους και κοινότητες στις βασικές κατηγορίες χρήσεως, με τη διάκριση πεδινών, ημιορεινών, και ορεινών...