Βρέθηκε 1 σύνολο δεδομένων

  • Πληθυσμός Ελλάδας

    Απογραφικά στοιχεία για τον πληθυσμό της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών για τις απογραφές της ΕΣΥΕ των ετών 1991 και 2001