Βρέθηκε 1 σύνολο δεδομένων

  • Χρήσεις Γης (1999-2000)

    Κατανομή της έκτασης της Ελλάδας στις βασικές κατηγορίες χρήσης/κάλυψης, κατά ΥΠΑ, νομό, δήμο ή κοινότητα