Βρέθηκαν 2 σύνολα δεδομένων

  • Αισθητικά Δάση (e-per.gr)

    Περιλαμβάνονται τα όρια των Αισθητικών Δάσών. Τα δάση αυτά έχουν θεσμοθετηθεί βάσει της δασικής νομοθεσίας και περιλαμβάνουν δασικά τοπία με ιδιαίτερο αισθητικό και οικολογικό...
  • Αισθητικά Δάση

    Περιλαμβάνονται τα Αισθητικά Δάση, όπως έχουν οριοθετηθεί με τα στοιχεία των Δασικών Υπηρεσιών.