Ταχυδρομικοί κώδικες στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων

Publication: 2021-02-09
Last revision: 2021-02-09

Έκδοση beta_v1. Πληροφοριακό αρχείο με τους τομείς Ταχυδρομικών Κωδικών στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων. Η παρούσα πληροφορία δεν αποτελεί πιστοποίηση ορθότητας και εγκυρότητας των ΤΚ και έχει δημιουργηθεί για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου. Σημειώνουμε ότι ο Κατάλογος Ταχυδρομικών Κωδικών είναι αρμοδιότητα των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ.).


Data and Resources

Services


Metadata