Όρια Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης
  This dataset is translated from Greek (EL) to English (EN). The original version is here.

Publication: 2016-05-04
Last revision: 2016-05-04

Τα όρια της περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχειρίσης Εθνικού Δρυμού Οίτης ορίζονται από τον Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α).


Data and Resources

Services


Metadata