Όρια δακτυλίου Μέτρων Περιορισμού Κυκλοφορίας Οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας
  This dataset is translated from Greek (EL) to English (EN). The original version is here.

Publication: 2019-02-22
Last revision: 2019-02-23

Όρια δακτυλίου Μέτρων Περιορισμού Κυκλοφορίας Οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας


Data and Resources

Services


Metadata