Κατανομή πολεοδομικών πινακίδων 1:500 Δήμου Αθηναίων
  This dataset is translated from Greek (EL) to English (EN). The original version is here.

Publication: 2019-02-01
Last revision: 2019-02-23

Κατανομή πολεοδομικών πινακίδων 1:500 Δήμου Αθηναίων με την αρίθμηση της κάθε πινακίδας


Data and Resources

Services


Metadata