Παράρτημα σταθμών Δίκτυο Παρακολούθησης

URL: https://geodata.gov.gr/en/dataset/506de824-5c53-4309-8d20-948af0f3cc12/resource/c697fcbc-c787-4173-8e4d-a4402ac4d8c2/download/pararthmastathmodiktyouparakolouthishsfinal.xls

Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης των υδάτων

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Last updated August 17, 2015
Created August 17, 2015
Format application/vnd.ms-excel
License Creative Commons Attribution 3.0
can be previewed1
createdover 7 years ago
formatxls
hash9cc6663fef699101f594994fcba0efcd33e0be0c
idc697fcbc-c787-4173-8e4d-a4402ac4d8c2
mimetypeapplication/vnd.ms-excel
position3
resource group idfbc3a892-9fa8-49f8-8c51-fcecb381cbee
resource typefile
revision id0d749142-144c-4cf9-a964-453ab45edcd3
size666 KiB
stateactive
url typeupload