Παράρτημα σταθμών Δικτύου Παρακολούθησης

URL: https://geodata.gov.gr/en/dataset/506de824-5c53-4309-8d20-948af0f3cc12/resource/aebe48ef-c6ec-4ec7-af3a-19caeacac660/download/pararthmastathmodiktyouparakolouthishsfinal.ods

Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης των υδάτων

No preview available.
No handler defined for data type: ods.

Additional Information

Last updated August 17, 2015
Created August 17, 2015
Format application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
License Creative Commons Attribution 3.0
createdover 7 years ago
formatods
hash0c73893c9a8387491f2ff8715349abc352cf62c2
idaebe48ef-c6ec-4ec7-af3a-19caeacac660
mimetypeapplication/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
resource group idfbc3a892-9fa8-49f8-8c51-fcecb381cbee
resource typefile
revision id0d749142-144c-4cf9-a964-453ab45edcd3
size165.2 KiB
stateactive
url typeupload