Βρέθηκαν 17 σύνολα δεδομένων

 • Όρια ΟΤΑ

  Τα όρια των ΟΤΑ της χώρας όπως χρησιμοποιούνται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. για λόγους απογραφής
 • Όρια Νομών (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

  Τα όρια των νομών της χώρας, όπως χρησιμοποιούνται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. για λόγους απογραφής
 • Όρια Διαμερισμάτων

  Τα όρια των Διαμερισμάτων της χώρας όπως χρησιμοποιούνται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. για λόγους απογραφής
 • Οικισμοί

  Οι Οικισμοί της χώρας όπως χρησιμοποιούνται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. για λόγους απογραφής
 • Απογραφή Γεωργίας-Κτηνοτροφίας (1991)

  Απογραφικά στοιχεία για τη γεωργία και την κτηνοτροφία στην Ελλάδα, για το έτος 1991. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται εκμεταλλεύσεις και αριθμός ζώων, εκτάσεις κατά το είδος...
 • Απογραφή Πληθυσμού 1991

  Πραγματικός πληθυσμός, επιφάνεια, πυκνότητα πληθυσμού και μέσος σταθμικός των υψομέτρων των Δήμων και κοινοτήτων από την απογραφή της ΕΣΥΕ το 1991
 • Οικονομικά ενεργός πληθυσμός

  Απογραφικά στοιχεία σχετικά με τον οικονομικά ενεργό και μη ενεργό πληθυσμό της χώρας κατά φύλλο και ομάδες ηλικιών για τις απογραφές της ΕΣΥΕ των ετών 1991 και 2001
 • Μητρώο Επιχειρήσεων

  Πλήθος επιχειρήσεων ανά δήμο στο σύνολο της χώρας, σε διψήφια ανάλυση ΣΤΑΚΟΔ08
 • Χρήσεις Γης (1991)

  Κατανομή της έκτασης της χώρας κατά γεωγραφικό διαμέρισμα, νομό, επαρχία, δήμους και κοινότητες στις βασικές κατηγορίες χρήσεως, με τη διάκριση πεδινών, ημιορεινών, και ορεινών...
 • Πληθυσμός Ελλάδας

  Απογραφικά στοιχεία για τον πληθυσμό της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών για τις απογραφές της ΕΣΥΕ των ετών 1991 και 2001
 • Λεξικό Δήμων και Κοινοτήτων (1991)

  Λεξικό των Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδας, σύμφωνα με την απογραφή του 1991
 • Απογραφή Πληθυσμού 2001

  Πραγματικός πληθυσμός, επιφάνεια και πυκνότητα του πληθυσμού με διάκριση σε αστικές και αγροτικές περιοχές, καθώς και σε πεδινές, ημιορεινές και ορεινές περιοχές από την...
 • Γάμοι, γεννήσεις και θάνατοι

  Γάμοι, γεννήσεις ζώντων και θάνατοι στην Ελλάδα για τα έτη 2000 έως και 2007, κατά τόπο μόνιμης κατοικίας και τόπο του συμβάντος
 • Οικοδομική Δραστηριότα

  Οικοδομική δραστηριότητα για τα έτη 2000 έως και 2008. Περιλαμβάνονται νέες οικοδομές, προσθήκες, αριθμός κατοικιών και το είδος των οικοδομικών αδειών, κατά Υ.Π.Α., Νομό, Δήμο...
 • Χρήσεις Γης (1999-2000)

  Κατανομή της έκτασης της Ελλάδας στις βασικές κατηγορίες χρήσης/κάλυψης, κατά ΥΠΑ, νομό, δήμο ή κοινότητα
 • Απογραφή Γεωργίας-Κτηνοτροφίας (1999-2000)

  Απογραφικά στοιχεία για τη γεωργία και την κτηνοτροφία στην Ελλάδα, για το έτος 1999. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται εκμεταλλεύσεις και αριθμός ζώων, εκτάσεις κατά το είδος...
 • Λεξικό Δήμων και Κοινοτήτων (2001)

  Λεξικό των Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδας, σύμφωνα με την απογραφή του 2001