Δραστηριότητα

  • Ο/Η default ενημέρωσε τον πόρο Θέσεις Σχολείων στο σύνολο δεδομένων Σχολεία πάνω από 7 έτη πριν

  • Ο/Η Admin ενημέρωσε το σύνολο δεδομένων Σχολεία πάνω από 7 έτη πριν

  • Ο/Η Admin δημιούργησε το σύνολο δεδομένων Σχολεία πάνω από 7 έτη πριν

  • Ο/Η not logged in ενημέρωσε το σύνολο δεδομένων Σχολεία πάνω από 7 έτη πριν

  • Ο/Η default ενημέρωσε τον πόρο Θέσεις Σχολείων στο σύνολο δεδομένων Σχολεία πάνω από 7 έτη πριν

  • Ο/Η Admin ενημέρωσε το σύνολο δεδομένων Σχολεία πάνω από 7 έτη πριν

  • Ο/Η Admin δημιούργησε το σύνολο δεδομένων Σχολεία πάνω από 7 έτη πριν

  • Ο/Η Admin δημιούργησε τον οργανισμό yppopai πάνω από 7 έτη πριν