Βρέθηκαν 2 σύνολα δεδομένων

  • Όρια Δήμων (Καποδιστριακοί)

    Τα όρια των Δήμων της χώρας σύμφωνα με το σχέδιο Καποδίστριας
  • Κατάλογος Δήμων

    Το αρχείο περιέχει την αντιστοίχιση των δήμων και κοινοτήτων της χώρας του προγράμματος "Καποδίστριας", με τους νέους δήμους, όπως αυτοί καθορίζονται στο σχέδιο "Καλλικράτης". Η...