Βρέθηκαν 4 σύνολα δεδομένων

 • Πυρήνες Εθνικών Δρυμών

  Περιλαμβάνονται τα όρια των Πυρήνων των Εθνικών Δρυμών της Ελλάδας.
 • Εθνικοί Δρυμοί

  Περιλαμβάνονται τα όρια πυρήνα και περιφερειακής ζώνης των Εθνικών Δρυμών όπως έχουν θεσμοθετηθεί και οριοθετήθηκαν με τα στοιχεία των Δασικών Υπηρεσιών.
 • Αισθητικά Δάση (e-per.gr)

  Περιλαμβάνονται τα όρια των Αισθητικών Δάσών. Τα δάση αυτά έχουν θεσμοθετηθεί βάσει της δασικής νομοθεσίας και περιλαμβάνουν δασικά τοπία με ιδιαίτερο αισθητικό και οικολογικό...
 • Αισθητικά Δάση

  Περιλαμβάνονται τα Αισθητικά Δάση, όπως έχουν οριοθετηθεί με τα στοιχεία των Δασικών Υπηρεσιών.