Βρέθηκαν 8 σύνολα δεδομένων

Οργανισμοί: Ελληνική Στατιστική Αρχή Ομάδες: Κοινωνία Μορφότυποι: xls

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτή την καταχώρηση χρησιμοποιώντας το/τα API (βλέπε Εγχειρίδιο API).