Βρέθηκε 1 σύνολο δεδομένων

Μορφότυποι: pdf shapefile Ετικέτες: παράκτια ύδατα

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτή την καταχώρηση χρησιμοποιώντας το/τα API (βλέπε Εγχειρίδιο API).