Βρέθηκαν 13 σύνολα δεδομένων

Οργανισμοί: Ελληνική Στατιστική Αρχή Μορφότυποι: xls Άδειες: Creative Commons Attribution 3.0

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτή την καταχώρηση χρησιμοποιώντας το/τα API (βλέπε Εγχειρίδιο API).