Ζώνες Προστασίας Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-11-04

Περιέχονται τα όρια των ζωνών προστασίας του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμωνα. Τα δεδομένα προέρχονται από τους ψηφιακούς χάρτες της ΚΥΑ του Εθνικού Πάρκου.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα