Πλήθος Ελλήνων Εκλογέων ανά εκλογικό διαμέρισμα (Δημοτικές - Περιφερειακές εκλογές 2010)

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-08-17

Περιέχονται τα πλήθη των Ελλήνων Εκλογέων ανά εκλογικό διαμέρισμα όπως αυτά προκύπτουν από τη Δύναμη Εκλογικού Σώματος (Τρέχουσα Δ' Αναθεώρηση 2010 - Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές 2010).


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα