Οριογραμμή αιγιαλού και παραλίας στη θέση Φουρκάρια του Δήμου Πόρου

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-11-04

Περιέχεται η οριογραμμή του αιγιαλού και της παραλίας στη θέση Φουρκάρια του Δήμου Πόρου όπως εγκρίθηκαν με την 45522/42350/14-12-11 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, και δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 543Δ/2011.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα