Όρια απαλλοτριώσεων της Εγνατίας Οδού εντός του νομού Έβρου

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-11-04

Περιέχονται τα όρια απαλλοτριώσεων του τμήματος της Εγνατίας Οδού εντός του νομού Έβρου. Συγκεκριμένα τα περιεχόμενα όρια εκτείνονται από τον κόμβο της Μέστης έως την γέφυρα Κήπων. Το όριο απαλλοτρίωσης στο τμήμα μεταξύ του κόμβου Αρδανίου έως την γέφυρα Κήπων προήλθε από ψηφιοποίηση των σχετικών διαγραμμάτων διότι δεν υπάρχουν συντεταγμένες του ορίου απαλλοτρίωσης.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα