Κτηματολογικοί χάρτες των οικισμών Αγίας Άννας και Παραλίας Αγίας Άννας

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-08-17

Περιέχονται οι κτηματολογικοί χάρτες εντός και εκτός των οικισμών Αγίας Άννας και Παραλίας Αγίας Άννας του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγ. Άννας, όπως προέκυψαν μετά τον αναδασμό της Αγίας Άννας (1965-1966).


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα