Ιστορικό Αγροτοδασικών Πυρκαγιών

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-08-17

Περιέχονται οι θέσεις και λοιπά στοιχεία των αγροτοδασικών πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν στην Ελλάδα από 3/5/1999 έως και 31/12/2009. Η έκταση των καμμένων περιοχών αποτελεί εκτίμηση.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα