Γενικό πολεοδομικό σχέδιο δήμου Χολαργού

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-08-17

Περιέχεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο για το δήμο Χολαργού όπως αυτό ορίζεται από το ΦΕΚ 386Δ/88. Η κλίμακα ψηφιοποίησης των δεδομένων είναι 1:10000.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα