Απογραφή αθλητικών σωματείων και μητρώα προπονητών

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-08-17

Περιέχονται τα δεδομένα των αθλητικών σωματείων της χώρας όπως αυτά έχουν απογραφεί από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ). Επίσης περιέχονται τα μητρώα των προπονητών που έχουν αδειοδοτηθεί από τη ΓΓΑ.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα