Βρέθηκαν 4 σύνολα δεδομένων

Μορφότυποι: shapefile Ετικέτες: land-cover

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτή την καταχώρηση χρησιμοποιώντας το/τα API (βλέπε Εγχειρίδιο API).