Βρέθηκαν 8 σύνολα δεδομένων

Μορφότυποι: shapefile Ετικέτες: Δήμος Αθηναίων GIS

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτή την καταχώρηση χρησιμοποιώντας το/τα API (βλέπε Εγχειρίδιο API).