Βρέθηκε 1 σύνολο δεδομένων

Μορφότυποι: shapefile Ετικέτες: Αθήνα gis Ιστορικό Κέντρο

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτή την καταχώρηση χρησιμοποιώντας το/τα API (βλέπε Εγχειρίδιο API).