Ζώνες Προστασίας Εθνικού Πάρκου Σχινιά-Μαραθώνα

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-11-04

Περιέχονται τα όρια των ζωνών προστασίας των ευαίσθητων περιοχών του Εθνικού Πάρκου του Σχινιά-Μαραθώνα. Ο χαρακτηρισμός των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών του Σχοινιά Μαραθώνα Αττικής ως εθνικού πάρκου ορίζεται από το Π.Δ. ΦΕΚ 395Δ/2000.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα