Ζήτηση ενέργειας για θέρμανση από νοικοκυριά

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-11-04

Ο χάρτης περιλαμβάνει εκτιμήσεις για την ζήτηση ωφέλιμης ενέργειας για θέρμανση χώρων και ζεστό νερό χρήσης (εκφρασμένη σε MJ) στο επίπεδο του δημοτικού διαμερίσματος.Τα πρωτογενή δεδομένα για τους υπολογισμούς αυτούς, προέρχονται από την απογραφή κατοικιών και πληθυσμού του 2001, όπως αυτή δημοσιεύεται από την Εθνική Στατιστική Αρχή. Οι στατιστικοί υπολογισμοί είναι ενδεικτικοί εφόσον εξαρτώνται από την υιοθέτηση ενός μεγάλου αριθμού παραμέτρων. Αναλυτικότερες εφαρμογές φιλοξενούνται στις σελίδες του Εθνικού ΠληροφοριακούΣυστήματος για την Ενέργεια στο www.ypeka.gr. 1η έκδοση, Δεκέμβριος 2006 (πρωτογενή δεδομένα έως 2001). Πληροφοριακά πεδία χάρτη: COD_91: Κωδικός κοινότητας 1991, U_E_OTA_91: Ονομασία κοινότητας 1991 (Ελληνικά), U_E_OTA_PK: Ονομασία κοινότητας 1991 (Ελληνικά), U_E_OTA_MK: Ονομασία κοινότητας προ Καποδίστρια (Ελληνικά), U_L_OTA_91: Ονομασία κοινότητας 1991 (Λατινικά), U_L_OTA_PK: Ονομασία κοινότητας 1991 (Λατινικά), U_L_OTA_MK: Ονομασία κοινότητας προ Καποδίστρια (Λατινικά), H_NOIK: Ζήτηση ενέργειας για θέρμανση νοικοκυριών (MJ), WR_NOIK: Ζήτηση ενέργειας για ζεστό νερό νοικοκυριών (MJ). Επικοινωνία: geodata@cres.gr


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα