Υδατικές περιφέρειες ορεινού χώρου

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-11-04

Περιλαμβάνονται οι υδατικές περιφέρειες του ορεινού χώρου της Ελλάδας.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα