Σταθμοί Μέτρησης Υδάτων

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-11-04

Περιέχονται οι θέσεις και λοιπά στοιχεία των σταθμών μέτρησης των υδάτων της Ελλάδας.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα