Σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) δήμου Θεσπρωτικού

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-08-16

Περιλαμβανεται το Σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) δήμου Θεσπρωτικού.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα