Σημεία Πώλησης εισιτηρίων

URL: https://geodata.gov.gr/dataset/f86c70a3-3b52-46b4-a498-6b35bf36e1a2/resource/7682c29a-197f-4f04-8129-e46fe1efcdca/download/simeiapolisis.csv

Τα σημεία πώλησης εισιτηρίων για τα μέσα των Συγκοινωνιών Αθηνών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΣΑ (www.oasa.gr) ή/και να απευθύνονται στο Κέντρο Τηλεφωνικών Πληροφοριών του ΟΑΣΑ (τηλ. 11185) για να ενημερώνονται για τυχόν τακτικές ή έκτακτες μεταβολές στη λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών. Σε κάθε περίπτωση, το επίπεδο ακρίβειας των δεδομένων διαμορφώνεται από τις εκάστοτε ανάγκες και δυνατότητες του ΟΑΣΑ και είναι πιθανόν να μην είναι κατάλληλο για τη χρήση τους από τρίτους για σκοπούς που δεν έχει προβλέψει ο ΟΑΣΑ. Ως εκ τούτου, όλα τα υπόψη δεδομένα παρέχονται ‘ως έχουν’, οι δε ΟΑΣΑ, ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για τα αποτελέσματα της οιασδήποτε χρήσης τους από τρίτους.

Η προεπισκόπηση αυτού του πόρου δεν είναι δυνατή Κάντε κλίκ για περισσότερες πληροφορίες

Μεταφόρτωση πόρου

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τελευταία ενημέρωση Ιανούαριος 23, 2016
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 23, 2016
Μορφότυπος text/csv
Άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0
can be previewed1
createdπάνω από 8 έτη πριν
datastore active1
formatcsv
hashb6065cc54edef2330b07b9c83147349d5c34f995
id7682c29a-197f-4f04-8129-e46fe1efcdca
last modifiedπάνω από 8 έτη πριν
mimetypetext/csv
resource group idb1aaf399-5cc6-4b49-adc9-afdbe9d58d96
resource typefile
revision idcc5ce8cd-d605-461d-9482-8c3d8e6dba71
size145,1 KiB
stateactive
url typeupload
webstore last updatedπάνω από 8 έτη πριν
webstore urlactive