Περιφέρειες Ελλάδας

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-11-04

Στο αρχείο αυτό περιλαμβάνονται τα γεωγραφικά όρια των 13 Περιφερειών (Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου,. Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης) της Ελλάδας


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα