Ορθοφωτογραφίες για το σύνολο της Ελλάδος

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-08-16

Η διαδικτυακή υπηρεσία προσφέρει υπηρεσίες θέασης σε ορθοφωτογραφίες με GSD 50cm για το σύνολο της χώρας και πλήρως ορθοανηγμένες ορθοφωτογραφίες με GSD 20cm για αστικές / δομημένες περιοχές της χώρας. Η πρόσβαση γίνεται μέσω WMS (Web Map Service) εξυπηρετητή (σύνδεσμος: http://gis.ktimanet.gr/wms/wmsopen/wmsserver.aspx?).


Δεδομένα και Πόροι

Αυτό το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει δεδομένα

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα