Οριογραμμή αιγιαλού και παραλίας στo Μεσάρι Δοκού Ύδρας

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-11-04

Περιέχεται η οριογραμμή του αιγιαλού και της παραλίας στη θέση Μεσάρι Δοκού Ύδρας όπως ορίζεται από την απόφαση 21650/12413/2-6-2010, ΦΕΚ 309Δ/2010.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα