Οριογραμμή αιγιαλού και παραλίας στη θέση Καραπολιτη Πόρου

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-11-04

Περιέχεται η οριογραμμή του αιγιαλού στη θέση Καραπολιτη του Δήμου Πόρου όπως ορίζεται από την απόφαση 40451/22910/13-10-2010, ΦΕΚ 580Δ/2010.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα