Όρια Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης

Δημοσίευση: 2016-05-04
Τελευταία αναθεώρηση 2016-05-04

Τα όρια της περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχειρίσης Εθνικού Δρυμού Οίτης ορίζονται από τον Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α).


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα