Όρια Δήμων (Καποδιστριακοί)

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-11-04

Τα όρια των Δήμων της χώρας σύμφωνα με το σχέδιο Καποδίστριας


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα