Όρια Δήμων (Καλλικράτης)

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-11-04

Περιέχονται τα όρια των Δήμων της χώρας, σύμφωνα με το πρόγραμμα Καλλικράτης. Το παρόν αρχείο αποτελεί διορθωμένη εκδοχή (έκδοση v1.1) της από 28/06/2010 αναρτημένης έκδοσης v1.0.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα