Χρήσεις Γης (1991)

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-08-17

Κατανομή της έκτασης της χώρας κατά γεωγραφικό διαμέρισμα, νομό, επαρχία, δήμους και κοινότητες στις βασικές κατηγορίες χρήσεως, με τη διάκριση πεδινών, ημιορεινών, και ορεινών δήμων/κοινοτήτων


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα