Κατανομή πολεοδομικών πινακίδων 1:500 Δήμου Αθηναίων

Δημοσίευση: 2019-02-01
Τελευταία αναθεώρηση 2019-02-23

Κατανομή πολεοδομικών πινακίδων 1:500 Δήμου Αθηναίων με την αρίθμηση της κάθε πινακίδας


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα