Γενικό πολεοδομικό σχέδιο κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-08-16

Περιέχεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο για την κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας όπως αυτό ορίζεται από το ΦΕΚ 178Δ/96. Η κλίμακα ψηφιοποίησης των δεδομένων είναι 1:10000.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα