Γενικό πολεοδομικό σχέδιο κοινότητας Κουβαρά

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-08-17

Περιέχεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο για την κοινότητα Κουβαρά όπως αυτό ορίζεται από το ΦΕΚ 852Δ/2000. Η κλίμακα ψηφιοποίησης των δεδομένων είναι 1:10000.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα