Γενικό πολεοδομικό σχέδιο δήμου Νέας Περάμου

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-08-17

Περιέχεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο για το δήμο Νέας Περάμου όπως αυτό ορίζεται από το ΦΕΚ 220Δ/90. Η κλίμακα ψηφιοποίησης των δεδομένων είναι 1:10000.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα