Γενικό πολεοδομικό σχέδιο δήμου Αγίων Αναργύρων

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-08-17

Περιέχεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο για το δήμο Αγίων Αναργύρων όπως αυτό ορίζεται από το ΦΕΚ 518Δ/89. Η κλίμακα ψηφιοποίησης των δεδομένων είναι 1:10000.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα